Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

Geometrický plán pro zaměření stavby je neoddělitelná součást listiny, podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Listinou se v daném případě rozumí buď stavební povolení (zápis rozestavěné budovy pro získání úvěru) nebo souhlas s užíváním stavby - kolaudace (zápis dokončené budovy do katastru nemovitostí).

NABÍZÍME

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 
Geometrické plány

Vytyčení staveb před započením stavby

 

Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

 

Pasporty staveb

 

Smlouvy do katastru nemovitostí

Zaměření podlahových ploch pro určení nájemného, Prohlášení vlastníka