Vytyčení staveb před započetím stavby

  1. Před zahájením stavby, přístavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.{zákon č. 200/1994 Sb.- zákon o zeměměřictví }
  2. Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.
  3. Výstupem je schéma vytyčených bodů a vytyčovací protokol, který Vám slouží jako doklad o vytyčení stavby pro stavební úřad.

Spolupracujeme s těmito partnery

Rychlý kontakt

Geodézie Mělník s.r.o.

Vavřineč 151

277 31

Malý Újezd

IČ: 27625010

Kontaktní osoba

Tomáš Kotek - jednatel společnosti

E: kotek@geodezie-melnik.cz
T: +420 315 627 056
M: +420 774 435 231

Jsme na Facebooku