Geometrické plány

Geometrický plán je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis nebo vklad do katastru nemovitostí. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, věcná břemena a další.

Druhy geometrických plánů

  • rozdělení pozemku
  • změna hranice pozemku
  • vyznačení budovy (nebo rozestavěné budovy) nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí 
  • doplnění katastru nemovitostí o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci
  • vymezení rozsahu věcného břemena, pokud se týká části pozemku
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků – vyhotovuje se, pokud má být jako součást listiny předložen k zápisu pro provedení změny geometrického a polohového určení nemovitostí

Spolupracujeme s těmito partnery

Rychlý kontakt

Geodézie Mělník s.r.o.

Vavřineč 151

277 31

Malý Újezd

IČ: 27625010

Kontaktní osoba

Tomáš Kotek - jednatel společnosti

E: kotek@geodezie-melnik.cz
T: +420 315 627 056
M: +420 774 435 231

Jsme na Facebooku