Smlouvy do katastru nemovitostí

Nabízíme Vám vypracování smlouvy potřebné pro vložení do katastru nemovitostí, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Smlouvy:

- kupní, darovací, vznik a zánik věcného břemene

- dohoda o vypořádání spoluvlastnického podílu

- prohlášení vlastníka budovy a další......

NABÍZÍME

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 
Geometrické plány

Vytyčení staveb před započením stavby

 

Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

 

Pasporty staveb

 

Smlouvy do katastru nemovitostí

Zaměření podlahových ploch pro určení nájemného, Prohlášení vlastníka