Prohlášení vlastníka, vymezení bytových jednotek

Zaměření podlahových ploch všech bytových i nebytových jednotek, zpracování grafických příloh (půdorysů jednotek), vyčíslení podlahových ploch každé bytové i nebytové jednotky samostatně. Dále nabízíme vyhotovení prohlášení vlastníka do KN + vymezení bytové jednotky na základě prohlášení vlastníka.

NABÍZÍME

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 
Geometrické plány

Vytyčení staveb před započením stavby

 

Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

 

Pasporty staveb

 

Smlouvy do katastru nemovitostí

Zaměření podlahových ploch pro určení nájemného, Prohlášení vlastníka