Důležité odkazy

Informace v katastru nemovitostí

 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

Formuláře ke stažení - Český úřad zeměměřický a katastrální

https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE

Katastrální úřad Mělník

https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=206&AKCE=GEN:UVOD

Územní plány obcí 

http://www.melnik.cz/rozvoj-mesta-podnikani/uzemni-plany-obci/urad-uzemniho-planovani.html

Stavební úřad Mělník - formuláře

http://www.melnik.cz/radnice-a-urad/zadosti-a-formulare/odbor-vystavby-a-rozvoje/zadosti-a-formulare-odbor-vystavby-a-rozvoje.html

NABÍZÍME

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 
Geometrické plány

Vytyčení staveb před započením stavby

 

Zaměření budov a staveb pro účely úvěrů a kolaudace

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

 

Pasporty staveb

 

Smlouvy do katastru nemovitostí

Zaměření podlahových ploch pro určení nájemného, Prohlášení vlastníka