Pasporty komunikací

Pasport místních komunikací řeší zařazení a evidenci místních komunikací do jednotlivých tříd, podle jejích charakteru a způsobu využití, podle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích. Místní komunikace jsou - stejně jako silnice - veřejně přístupné pozemní komunikace. Zákon je definuje dopravním významem, jde o pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace jsou ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí. Nemohou mít jiného vlastníka, žádná jiná právnická osoba kromě obce a ani fyzická osoba nemůže vlastnit místní komunikaci. Místní komunikace nemusí mít zpevněný povrch, může jít i o prašnou, nezpevněnou komunikaci.

Pasport místních komunikací (ukázka pdf)

Komunikace A2-2-3 (ukázka pdf)

Spolupracujeme s těmito partnery

Rychlý kontakt

Geodézie Mělník s.r.o.

Vavřineč 151

277 31

Malý Újezd

IČ: 27625010

Kontaktní osoba

Tomáš Kotek - jednatel společnosti

E: kotek@geodezie-melnik.cz
T: +420 315 627 056
M: +420 774 435 231

Jsme na Facebooku